page view image

Ultima 2022: Simon Løffler: Becoming Animal

Arrangementsinformasjon
event image

Hvis mennesker var dyr, hvordan ville musikken vår høres ut?

Simon Løffler: Becoming Animal (2022, WP)

Den danske komponisten Simon Løffler trekker komposisjonskunsten i en dyrisk retning. Han anvender dyrs signaliserende og rituelle adferd i en menneskelig performance-sammenheng, for å utvide mulighetene for hvordan kroppen kan brukes til å lage musikk.

Grensene mellom instrument og det kroppslige, spontanitet og komposisjon, ritual og konsertform veves her inn i hverandre. Dyrestemmer finner nye veier inn blant oss, og blir en del av kunsten vår. Prosjektet er utviklet over tre år i tett samarbeid mellom komponist og de medvirkende.

Simon Løffler: Becoming Animal (2022, WP)

Animalia I
Animalia II
Animalia III.a
Animalia III.b
Animalia III.c
Animalia IV.a
Animalia IV.b

ultima